สถิติ
เปิดเมื่อ7/06/2019
อัพเดท9/08/2019
ผู้เข้าชม2774
แสดงหน้า5209
สินค้า
ปฎิทิน
August 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
(เข้าชม 122 ครั้ง)


MR. WARATHAP  SARUNO
( TOM  WAZARIO )
CHAIRMAN

วราเทพ  สะรุโณ
( ต้อม วาซาริโอ้ )
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทในเครือวาซาริโอ้กรุ๊ป
 

 


Miss Kanitta Intarasri
Vice Chairman Wazario Group
Image of Media
Relation Department
ขนิษฐา อินทรศรี
รองประธานกลุ่มบริษัทวาซาริโอ้
ฝ่ายสร้างภาพลักษณ์ สื่อ​สัมพันธ์
Mr.Chansit Baadkatok

Vice Chairman Wazario Group
Policy Planning Department
(Thailand & Asean)
ชาญสิทธิ์ บาดกระโทก
รองประธานกลุ่มบริษัทวาซาริโอ้
ฝ่ายนโยบายวางแผนโครงการ
(ประเทศไทยและอาเซียน)

Mr.Chainnawut Payouvan
(Bigwut Wazario)
Main Office Manager

Chonburi East Thailand
Cambodia & South Vietnam
ชินวุฒิ ประยูรวรรณ
(บิ๊กวุฒิ วาซาริโอ้)
ผู้จัดการสาขาหลัก
ประจำภาคตะวันออกMr.Athaphon Piwattanasakul
Vice Chairman Wazario Group
Financial Accounting
Department
อัฏฐพล พิวัฒน์ธนกุล
รองประธานกลุ่มบริษัทวาซาริโอ้
ฝ่ายการเงินและบัญชี

 

 


Mr.Wazchara Wisetrat
Company Consultant Wazario
รัชระ วิเศษรัตน์
ที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มวาซาริโอ้กรุ๊ป
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาสำนักงาน WAZARIO อุดรธานี
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศ สปป.ลาว และเวียดนามเหนือMr.Thepreinchai Pinyo
(Big Jack Waazario)
Main Office Manager

Udonthani North East Thailand
Laos & North Vietnam
เทพเหรียญชัย ภิญโญ
(บิ๊กแจ๊ค วาซาริโอ้)
ผู้จัดการสาขาหลักอุดรธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศ สปป.ลาว และเวียดนามเหนือ


Jakapong Suraveevarawat
Project Manager Wazario Group
จักรพงศ์ สุรวีวราวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายโครงการสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท วาซาริโอ้ กรุ๊ป

 

 
 
Mr.Kowit  Meekhonthai
โกวิท มีครไทย

Training Coaching